RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Kontakta oss gärna för mer information eller uppdragsdialog!


info@faktaundersokning.se


Sandra Lindström, leg. psykolog, organisationskonsult: 070 - 529 52 14

Johan Söderström, leg. psykolog, organisationskonsult: 073 - 053 50 36Du kan också använda kontaktformuläret nedan.