RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Kontakta oss gärna för mer information eller uppdragsdialog!

 Sandra Lindström, leg. psykolog, organisationskonsult: 070 - 529 52 14   sandra@actnowpsykologi.se

Johan Söderström, leg. psykolog, organisationskonsult: 073 - 053 50 36   psykologkonsult@mail.comDu kan också använda kontaktformuläret nedan.