RÄTTSSÄKER UTREDNING AV KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

 


Välkommen till   Faktaundersökning.se!

Vår hemsida finns till för att ge information om faktaundersökning och vårt arbete med metoden.


Sidan är ett samarbete mellan
ACT NOW psykologi & utbildning AB
och Söderström Psykologi AB. Vi har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete och utbildning i metoden faktaundersökning.

 


Faktaundersökning används för att utreda anmälningar om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier på arbetsplatser. Metoden brukar beskrivas som "Golden Standard" för rättssäkra och tillförlitliga kränkningsutredningar.