Faktaundersökning.se
 

SPECIALISTER INOM OMRÅDET KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER & DISKRIMINERING

UTREDNING • KONSULTATION • UTBILDNING

Faktaundersökning.se drivs av organisationspsykologer med lång erfarenhet inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar i hela Sverige. Läs mer om oss.

Faktaundersökning är en metod som används för att utreda anmälningar om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier på arbetsplatser. Läs mer om metoden.


”Vi har anlitat organisationskonsulterna Sandra och Johan på Faktaundersökning.se och är mycket nöjda med de utredningar de genomfört. Utredningarna har skapat ett tydligt underlag om vad som inträffat, hur vi kan hantera situationen och jobba vidare med arbetsmiljön. Etiken/sekretessen har också hanterats på ett mycket bra sätt.” 

/ Joakim Nyqvist, direktör HR på Setra Group

 

 

”När vi som företag hamnade i ett svårt personalärende där misstanke om kränkningar fanns vände vi oss direkt till konsulterna på Faktaundersökning.se. Att få råd och stöd av proffs i ett tidigt skede av händelsen var oerhört uppskattat och gjorde att processen kunde hanteras korrekt hela vägen [...]. Återkopplingen och rådgivningen var professionell och saklig vilket underlättade dialogen med berörda såväl som våra fackliga parter [...]. Vi kan starkt rekommendera Faktaundersökning.se som en trygg partner i svåra personalärenden.” 

/ Eva Wikman, HR-chef Lindbäcks Bygg AB