Faktaundersökning.se
 

Nyheter


2021-05-17: Nya riktlinjer mot kränkande särbehandling

Förra veckan lyssnade vi till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbinarium om deras nya riktlinjer för arbete mot kränkande särbehandling. Ett intressant och viktigt arbete av Stefan Blomberg och alla hans kollegor! För oss som jobbar med de här frågorna är det naturligt att hålla oss uppdaterade på det senaste inom området.

Den nya riktlinjen, som heter Hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning, finns att ladda ner här


Riktlinjerna handlar om både förebyggande arbete och hantering och uppföljning av upplevda kränkningar. Sammanställningen utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

I riktlinjerna lyfts tre grundläggande principer fram, som ska vara vägledande i allt arbete mot kränkande särbehandling: Respekt, Saklighet & Systematik.

Tillvägagångssättet i metoden faktaundersökning innebär en mycket bra grund för att dessa tre principer ska kunna uppnås i utredningsärenden. En sak vi tar med oss från webbinariet är att vårt arbetssätt överensstämmer väl med de nya riktlinjerna – en bekräftelse i att både de utbildningar vi erbjuder och de utredningar vi genomför ligger i linje med best practice på området.  


2021-03-30: Vår tvåstegsmodell för second opinion-uppdrag

När vi granskar en kränkningsutredning för en s.k. second opinion utgår vi från vår tvåstegsmodell. Vi har nu gjort en kortfattad beskrivning av modellen här nedan. Den säkerställer att bedömningen är rättssäker för de inblandade och användbar för uppdragsgivaren. Detta är stegen vi arbetar efter: 

Steg 1. GRANSKNING AV BEFINTLIGT UNDERLAG

Vi granskar all dokumentation som finns i ärendet för att se om utredningen följt ett rättssäkert förfarande. Är anmälare och vittnen namngivna, dvs. att rapporten inte bygger på anonyma uppgifter? Är uppgifterna tydligt dokumenterade? Finns det tydliga uppgifter om specifika och konkreta beteenden? Har den/de utpekade fått ge replik på anklagelserna? Utgår bedömningen från den gällande definitionen av kränkande särbehandling och går det att härleda utredarnas bedömning till faktaunderlaget? Har relevanta åtgärdsförslag mot organisatoriska brister lämnats? 

Om underlaget är tillfredställande kan vi göra vår second opinion-bedömning redan efter detta första steg. 


Steg 2. KOMPLETTERING AV UNDERLAG

Om det i steg 1 framkommer väsentliga brister behöver underlaget kompletteras. Nya/fler intervjuer kan behöva genomföras, mer dokumentation inhämtas etc. När underlaget kompletterats får uppdragsgivaren vår second opinion-bedömning baserad på ett tillfredställande underlag. 


2021-02-15: Nytt samarbete - med Psykologpartners!

Vi är mycket glada att ha etablerat samarbete med Psykologpartners, som under sina 20 års verksamhet etablerat sig som Nordens ledande psykologföretag. 


Psykologpartners har 120 medarbetare och kontor på sju orter i Sverige. Företaget jobbar med individer, grupper och organisationer fördelat på tre affärsområden. Vi samarbetar nu med det kunniga gänget inom affärsområdet Psykologpartners Organisation & Ledarskap (POL). De tar uppdrag i hela landet och finns även online med digitala lösningar. 

Exempel på uppdrag som Psykologpartners utför är visions- och värderingsarbete, arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och stöd till organisationer i kris. De stöttar också chefer, ledningsgrupper och förändringsledare i att genomföra organisatoriska utvecklingsprojekt. Deras arbetssätt baseras på metoder som har gediget stöd i forskning.  


Samarbetet mellan oss på Faktaundersökning.se och Psykologpartners innebär att vi bistår deras kunder med utredningar av kränkande särbehandling och trakasserier, en specialiserad tjänst som Psykologpartners inte genomför själva. Vi hänvisar med stort förtroende våra kunder att vända sig till Psykologpartners om de har behov av deras kvalificerade tjänster.

Vi är övertygande om att vårt samarbete kommer att bli väldigt givande 2021 och framåt. Vi vet att det kommer hjälpa oss att stärka vår service ytterligare.  

Tack till teamchef Ellen Tormalm och affärsområdeschef Magnus Stalby på Psykologpartners för trevlig kontakt rörande vårt nya samarbete! 

Besök våra kunniga kollegor på Psykologpartners.se


2021-01-18: Godkänd AFA-utbildare

Många arbetsgivare, chefer och skyddsombud känner sig osäkra när det kommer till frågor om svåra situationer, infekterade och eskalerande konflikter, kränkande särbehandling samt vart gränserna egentligen går. I värsta fall leder det till undvikande av att hantera kränkningar och trakasserier på ett snabbt, tryggt och professionellt sätt. 

Nu finns chansen att få ekonomiskt stöd* via AFA för att utbilda chefer och skyddsombud kring hur förstå, förebygga och hantera kränkande särbehandling. 


Ett högaktuellt ämne inom området organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi skräddarsyr upplägget efter era förkunskaper och behov och genomför utbildningar över hela landet, fysiskt eller digitalt beroende på förutsättningarna.

Vid intresse kontakta utbildningsansvarig Sandra Lindström. 

sandra@faktaundersökning.se

070–529 52 14 

*Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Läs mer om stödet här.  


2020-12-10: Kränkningsutredningar på distans

När fysiska möten bör begränsas och det inte längre varit möjligt att resa runt inom Sverige har vi genomfört utredningar på distans. Nya tider – nya arbetssätt ✅ 

Som alltid jobbar vi med faktaundersökning som metod, för rättssäkra och användbara utredningar av anmälda kränkningar i arbetslivet. Vi har enbart positiva erfarenheter av det nya sättet att arbeta, med intervjuer genom videomöten. För den typ av utredningar vi genomför är kontakten i intervjuerna förstås mycket viktig. Vi konstaterar att den går precis lika bra att uppnå på distans. Tydlig information, bra tekniska lösningar och vana av intervjuer och samtal om svåra saker är några faktorer som vi tror underlättar.

Att skjuta på utredning och åtgärder på obestämd tid är inte ett försvarbart alternativ. Arbetsmiljön är ett viktigt ansvar såväl idag som i framtiden.

Det är roligt att höra att våra samarbetspartners också har mycket goda erfarenheter av olika typer av organisationsinsatser på distans! Att distansmöten dessutom är klimatsmart och kostnadseffektivt gör inte saken sämre.

Om du har frågor om kränkande beteenden i er organisation – kontakta gärna mig eller min kollega Sandra Lindström. Vi är gärna ett konsultativt stöd i dessa ofta komplexa situationer. Vi kan ge förslag på lämplig fortsatt hantering, oavsett om det är att gå vidare med en kränkningsutredning eller ge tips om andra insatser via våra samarbetspartners.


2020-11-12: Utbildningsuppdrag och medverkan i podd

Under hösten har vi som vanligt jobbat vidare med utredningar men även utökat vårt arbete med utbildningsinsatser, då både behovet och efterfrågan kring kunskapshöjande och förebyggande insatser inom det här området varit stort.

Under oktober har Sandra bland annat utbildat chefer och skyddsombud vid Alimak kring hur förstå, förebygga och hantera kränkande särbehandling. Deltagarna var mycket nöjda med upplägget, teoretiska moment som varvas med både praktiska övningar och knepiga case. 

 

Sandra har under oktober också medverkat i företaget Hello Futures Transformationspodden. Det blev ett samtal om organisatorisk och social arbetsmiljö, hur olika utmaningar behöver hanteras oavsett kontext samt varför arbetsmiljöarbete faktiskt både blir roligare och mer win-win ju högre ni lägger ribban. Arbetsmiljö är ett av de mest spännande ämnen man kan hålla på med: Psykologi, beteenden, tankar, känslor, gemenskap, rättvisa, trygghet, normer, spelregler, konflikter samt varför vi behöver tänka på och agera förebyggande med kränkande särbehandling. På samma sätt som med risk för brand på arbetsplatsen, det vill säga alla ska veta vad som gäller innan krisen uppstår! 


Avsnittet går att lyssna på här.

Sandra är numera också utbildningsansvarig på Faktaundersökning.se, så kontakta henne gärna henne vid förfrågningar kring utbildningar/föreläsningar och behov av kompetenshöjande insatser på er arbetsplats.  


2020-10-19: Faktaundersökning.se inleder nytt samarbete!

Vi inleder samarbete med leg. psykolog Alexander Tilly, som utbildar om konflikter med fokus på förebyggande av hot och våld. Alexander är en av Sveriges mest anlitade experter på området. Vi är mycket glada att inleda detta samarbete och ser likheter mellan våra respektive områden. Att som anställd utsättas för hot och våld på jobbet är förstås ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem, på samma sätt som utsatthet för kränkande särbehandling utgör en av de värsta riskerna i psykosocial arbetsmiljö. Att förebygga hot och våld är därför såklart mycket viktigt. I verksamheter där sådan risk finns är det viktigt att arbetsgivare skaffar kunskap och förebygger att situationer eskalerar så att personal inte blir utsatta, och att man hanterar det på bästa möjliga vis om det ändå inträffar. 


Alexander har gedigen kunskap och lång erfarenhet av området hot och våld. Han har undervisat i konflikthantering vid Polishögskolan och tränat polisens kris- och gisslanförhandlare. Bland hans kunder återfinns bland många andra Åklagarmyndigheten, kommuner och regioner, domstolar och företag i säkerhetsbranschen.

Alexander Tilly är också författare till boken Förebygg hot och våld på jobbet som blev nominerad till Årets Arbetsmiljöbok 2014.

Hans föreläsningar och utbildningar genomförs både på plats runt om i Sverige och som utbildningar online. Grunden för hans utbildningar är evidensbaserad kunskap kombinerat med handfasta verktyg. 

Besök gärna hemsidan www.alexandertilly.se för mer information!

  

2020-08-21: Ny bok om faktaundersökning på svenska!

I juli i år släpptes boken Faktaundersökning på Studentlitteratur. Det är de norska upphovsmännen bakom metoden faktaundersökning – Ståle Valvatne Einarsen, Harald Pedersen och Helge Hoel – som med hjälp av Stefan Blomberg nu kommit ut med en bok på svenska. Stefan är Sveriges ledande expert på mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet. 

 

Boken Faktaundersøkelse från 2017 av samma norska författare utgjorde kurslitteratur när vi gick utbildning i metoden. Upplägget och kapitelindelning är i stort detsamma mellan den svenska och den norska versionen, på svenska har boken dock ca 100 sidor mer än sin norska förlaga. Innehållet har uppdaterats, bl.a. för att beskriva specifikt svensk arbetsmiljölagstiftning. Förutom att innehållet blir mer lättillgängligt för oss som inte har norska som modersmål underlättar det med svenska begrepp på facktermer inom områdena arbetsmiljö och juridik.

Vi säger grattis till boksläppet till författarna, och hoppas och tror att boken kommer att hjälpa till att ytterligare etablera faktaundersökning som metoden att använda på våra svenska arbetsplatser för att utreda och hantera anmälda kränkningar på ett beprövat och rättssäkert sätt! 


2020-06-16: Vi skriver avtal med Region Västerbotten!

Vi är glada att kunna berätta att vi nu skrivit leverantörsavtal med Region Västerbotten för två år framåt avseende utredning av kränkningar och trakasserier!


Region Västerbotten bedriver hälso- och sjukvård i ett av Sveriges största geografiska områden och har ca 10.000 anställda. Verksamheten är förstås en mycket betydelsefull samhällsfunktion och vi är därför glada att få förtroendet att bidra till regionens viktiga arbetsmiljöarbete.

För att säkerställa kvalitén fick anbudsgivare lämna in referenser och ett antal avidentifierade rapporter (helt anonymiserade från namn på personer, avdelningar etc. så att varken individer eller arbetsplatser kan urskiljas). Att vinna en sådan offentlig upphandling är därför en kvalitetsstämpel då vårt utredningsarbete bedömts uppfylla de olika kvalitetskriterier som satts upp. Förutom kvalité bedöms även leveranskapacitet och ekonomisk ställning.

Vi är mycket glada åt att få ta oss an meningsfulla utredningsuppdrag och leverera kvalificerade rättssäkra utredningar åt Region Västerbotten framöver!

Kontakta oss om vi kan hjälpa er organisation med konsultation eller utredning någonstans i landet! 


2020-03-10: Artiklar på Företagande.se

Jag har skrivit en serie korta artiklar som nu finns publicerade på Företagande.se. Målgruppen för artiklarna är framförallt företagare som vill veta mer om hur jobba med kränkande särbehandling och trakasserier i sina verksamheter, både förebyggande och hur hantera sådana problem om de uppkommer. (Principerna är dock förstås lika relevanta för chefer och HR-personal i offentliga verksamheter.)

Tema artikel 1: Arbetsmiljöföreskriften om kränkande särbehandling

Tema artikel 2: När kränkningar förekommit

Tema artikel 3: Att tänka på vid en kränkningsutredning

De tre artiklarna är skrivna för att erbjuda lättillgänglig information för en snabb överblick på området. Jag har försökt lyfta fram några särskilt viktiga begrepp och principer. Om man vill få fördjupad information är man välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 


Klicka på bilden för att länkas till artikelserien på Företagande.se

/Johan 


2020-01-21: Livet som konsult

Livet som konsult är varierat. Eftersom våra utredningsuppdrag innebär att vi reser runt i Sverige får vi se olika arbetsplatser och miljöer. Det är en förmån att få träffa chefer och anställda och hjälpa till att utreda komplexa situationer. Våra kränkningsutredningar blir en vändpunkt eftersom våra bedömningar och rekommendationer hjälper arbetsgivaren att agera vidare på lämpligt sätt med ett faktabaserat underlag.

Här kommer ett par bilder från konsultlivet: 


Smart och praktiskt att ta tåget när det är möjligt. Bra med tid för eftertanke i komplexa uppdrag. Jag och min kunniga kollega Sandra Lindström på det första utredningsuppdraget efter sommaren -19, på en perrong i Mälardalen. Ibland får man stanna upp för hinder på vägen och kan passa på att ta en bild. Här på uppdrag i Norrlands inland.

Fler uppdrag väntar!

/Johan 


2019-09-30: Full rulle på faktaundersökning.se under hösten! 

Jag och Johan avslutade under förra veckan ännu en utredning och skrev också klart en second opinion på en tidigare gjord kränkningsutredning. Det känns viktigt att kunna stötta arbetsgivare i de här oftast knepiga och svåra ärendena, och den feedback vi får handlar nästan alltid om att kunderna uppskattar vår tydlighet, det professionella förhållningssättet och välskrivna rapporter. För oss är det en självklarhet att alltid sträva efter att hålla en hög kvalité - men vi blir självklart både stolta och glada över få höra att vi lyckas leverera det vi eftersträvar.


När vi granskar tidigare gjorda utredningar utgår vi från forskning på området och praxis i branschen vad gäller rättssäker utredningsmetodik vid kränkningsanmälningar. Några av de viktiga principer som alltid bör ingå är:

  • Replikrätt
  • Konfidentialitet, ej anonymitet
  • Objektivitet 
  • Tydlig dokumentation

Vi vill också passa på att påminna arbetsgivare om arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) där det framgår att den som utreder misstänkta kränkningar bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Vill ni veta mer kan ni gärna titta på vår korta informationsfilm om faktaundersökning som utredningsmetod! 

//Sandra

 

2019-05-03: Ståle Einarsen vinner pris för metoden faktaundersökning!

Ståle Einarsen, professor i psykologi vid Universitetet i Bergen, har i dagarna vunnit norska Psykologiförbundets pris ”Årets nyvinning i psykologi” för sitt arbete med att utveckla metoden faktaundersökning.


 Ståle har utvecklat metoden faktaundersökning – som ju vi jobbar efter – tillsammans med advokat Harald Pedersen och professor Helge Hoel vid universitetet i Manchester. Ståle och Helge var utbildare på den kurs i metoden som vi gick 2017.

Juryns kriterier för utnämnandet har varit vetenskaplighet, användningsområde och skalbarhet, dvs. möjligheten att göra arbetet tillgängligt för många. Ståle vinner priset för sitt solida, relevanta och breda arbete mot mobbning och trakasserier i arbetslivet. Juryn lyfter vidare fram att en evidensbaserad metodik ger ett bra fundament för god utredningspraxis när arbetsgivare behöver ett redskap för att hantera svåra situationer.

Nyhetsartikeln om prisutnämningen hittar du här på psykologisk.no.

Vi säger STORT GRATTIS till priset Ståle! 


2019-04-08: Ny informationsfilm om faktaundersökning!

Äntligen har vi fått presentera nyheten om vår nya informationsfilm om faktaundersökning!

På tisdagen förra veckan la vi upp detta inlägg på LinkedIn, som är den plats där vi lägger ut blogginlägg, nyheter mm. (Vill du ta del av frågor som rör social & organisatorisk arbetsmiljö, mobbning, kränkande särbehandling mm. får du gärna lägga till mig och min kollega Sandra Lindström till ditt LinkedIn-nätverk). 

 

Vi är väldigt tacksamma för det fina mottagandet av vår film med många uppskattande kommentarer!

Det sägs ju att 1 bild säger mer än 1000 ord, så nu med vår film borde vi inte behöva skriva så mycket mer i detta inlägg utan låta filmen tala för sig själv! Filmen hittar du här nedanför och på startsidan.


 

Stort tack till Johan Lindström på Joxon Design för ett snabbt och proffsigt arbete med vår film

 


//Johan & Sandra


2018-06-28: Trygghet, kvalité och höga ambitioner sammanfattar våren

Efter en fullspäckad vår där vi hjälpt våra kunder att utreda kränkningar i arbetslivet är det nu dags för några veckors lugnare tempo. Det är en förmån att få jobba med en oerhört kunnig och kompetent kollega som Johan i de här utredningarna. 

I metoden som vi använder är det dessutom starkt rekommenderat att alltid vara två konsulter. Efter vårens utredningar är vår slutsats att det fyller flera viktiga funktioner att vara två: I intervjusituationen är det svårt att både hålla fokus och etablera en god kontakt om du samtidigt ska sitta med en dator och skriva refererat. Och den som skriver kan med lätthet följa upp sådant som under intervjuns gång behöver tydliggöras. För oss är det en grundläggande värdering att de människor som möter oss under utredningens gång ska känna sig trygga och väl bemötta i en situation som ofta är svår och utsatt. 

Förutom de fördelar det ger att vara två konsulter innehåller metoden en tydlig struktur och metodik vilket underlättar för oss att pedagogiskt gå igenom och förklara varje moment. Även det innebär en trygghet för de som deltar i utredningen som anmälare, anklagad eller vittne. Trygghet, hög kvalité och en effektiv process har varit det självklara målet för oss och med facit i hand är det vad vi levererat mot våra kunder. Till hösten fortsätter vi arbetet med samma höga ambitioner och ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor. 

Till sist konstaterar vi att den här typen av utredningar fyller en oerhört viktig funktion när det gäller att utreda kränkande särbehandling på ett tillförlitligt och rättssäkert sätt. Vår förhoppning är att allt fler svenska arbetsgivare kommer att använda sig av metoden faktaundersökning när det gäller anmälda kränkningar och trakasserier i arbetslivet. 

I höst kommer vi tillbaka med ett inlägg om juridiken kring utredningarna till dess önskar vi er alla en skön sommar! 

//Sandra 

 

2018-02-17: Produktblad på hemsidan nu

Vi har nu uppdaterat hemsidan med en ny flik - Produktblad - där du kan ladda ned utskriftsvänlig och sammanfattad information om vårt arbete med kränkningsutredningar med hjälp av faktaundersökning. 

 

Bladet innehåller även kontaktuppgifter till mig och Sandra om du vill konsultera oss om lämpligt tillvägagångssätt i en situation med kränkningar eller konflikt på arbetsplatsen.  

/Johan 


2017-12-28: Reflektioner kring det gångna året 2017 – #metoo, utbildning och nya initiativ

Hösten 2017 fick vi i Sverige och övriga världen läsa ett mycket stort antal vittnesmål om sexuella trakasserier och andra kränkningar under hashtaggen #metoo. Nyheterna om detta har avlöst varandra sedan oktober, både i sociala medier och traditionella medier. Kvinnor i många olika branscher har lämnat skrämmande och upprörande beskrivningar av kränkningar de utsatts för. Rubrikerna och artiklarna har knappast undgått någon.

Visst var vi medvetna om att sexuella trakasserier och andra kränkningar förekommer, men vidden av problemet - både vad gäller råheten och det stora antalet – har ändå känts som en riktig kalldusch. Många av kränkningarna har ägt rum på arbetsplatser, där arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning ska fungera som ett skydd. Många fall vittnar om stora brister både vad gäller förebyggande arbete och i hanteringen då oacceptabla beteenden varit kända. 

Vår förhoppning är förstås att #metoo kommer att leda till att arbetsgivare arbetar mer för att förebygga kränkningar och andra arbetsmiljöproblem. Vi hoppas också att arbetsgivare kommer att bli snabbare och säkrare i att ta tag i övertramp som ändå förekommer. Och att anlita hjälp när det behövs!

2017 var också året när de norska mobbningsforskarna Ståle Einarsen och Helge Hoel för första gången höll utbildning i metoden faktaundersökning i Sverige. Jag och Sandra, som jobbat med arbetsmiljöfrågor inom företagshälsovård under ett flertal år, såg behov av att fördjupa oss i en metod för att genomföra kränkningsutredningar på ett rättssäkert sätt. När möjligheten till utbildning dök upp var vi båda snabba att anmäla oss. När #metoo senare exploderade blev vi bara mer förvissade om behovet av att arbeta mot kränkningar i arbetslivet.


Fyllda av kunskap och motivation startade vi faktaundersökning.se - sidan du befinner dig på nu – för att presentera vårt arbete med metoden.

En annan sak som hänt under 2017 är att regeringen fattat beslut om att bilda en ny myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vår förhoppning är att detta initiativ kan bidra med fler bitar till arbetsmiljöpusslet, bland annat hur kränkningar bättre ska kunna undvikas på våra arbetsplatser.

Vi ser fram emot fortsatt arbete i arbetsmiljöns tjänst under 2018!

/Johan