Faktaundersökning.se
 

Samarbetspartners


  • Medlingscentrum - Vi samarbetar med företaget Medlingscentrum, som arbetar med utbildning och konsulttjänster inom konflikthantering.
  • Psykologpartners - Vi samarbetar med Psykologpartners som arbetar med tjänster bl.a. inom organisation och ledarskap.
  • Psykolog Alexander Tilly - Vi samarbetar med Alexander Tilly som utbildar om konflikter med fokus på förebyggande av hot och våld.
  • Region Västerbotten - Vi är upphandlad leverantör av utredningar avseende kränkningar och trakasserier för Regionens arbetsmiljöarbete.


Länkar